OneBase

Met OneBase bieden wij je de mogelijkheid om de diensten die wij voor jou hebben geïmplementeerd te beheren. Je krijgt dus rechtstreeks toegang tot de mobiele abonnementen en telefooncentrale .

Voor het aanmaken van een account dien je contact met ons op te nemen.

Telefooncentrale

Wanneer je toegang hebt tot OneBase kan je kiezen voor de optie Telefooncentrale beheer. Als je hierop klikt kom je in het dashboard van de telefooncentrale.

OneBase Menu

Het dashboard van de centrale is het startpunt voor toegang tot de verschillende instellingen. Het dashboard is ingedeeld in Algemeen, Belplan en Overige instellingen.

Algemeen (Algemene Instellingen, Nachtschakeling en Gebruikersbeheer)

Algemeen

Belplan (Belgroepen, Keuzemenu’s, Call Centers, Voicemail en Fax)

Belplan

Overige Instellingen (Telefoonboek, Afdelingenbeheer en Audiobibliotheek)

Overige

In de centrale kan je op verschillende plekken schema’s instellen. Indien je een nieuw schema maakt, is direct beschikbaar op de hele centrale. Aanpassingen zullen dus effect hebben op alle plekken waar dit schema is ingezet.

De schema’s zijn onder te verdelen in tijdschema’s en vakantieschema’s.
Tijdschema’s worden gebruikt om bijvoorbeeld de standaard kantoortijden of openingstijden aan te geven.
Vakantieschema’s worden gebruikt om een tijdelijke andere routering te hanteren, bijvoorbeeld tijdens feestdagen.
Over het algemeen krijgen vakantieschema’s voorrang op tijdschema’s.

Basis schema (Eenvoudig schema met zo min mogelijk handelingen)

Basisschema

Geavanceerd schema (Schema waarin je meer ingewikkelde schema’s kunt maken)

Geavanceerd schema

Vakantieschema

Vakantieschema

Algemene instellingen

Hier kan je het algemene uitgaande nummer instellen en aangeven welke naam zichtbaar is (en of deze zichtbaar is) io het toestel van de ontvanger van het gesprek.

Algemene instellingen

Hier kan je aangeven of de beller uitbelt met het eigen nummer (indien aanwezig) of altijd uitbelt met het nummer van de centrale of afdeling.

Nummerweergave

Hier kan je instellen of een beller mag bellen of doorschakelen naar één of meer van de bestemmingen in het overzicht. Je kan eventueel aangeven dat dit alleen met een pincode mag of na doorschakeling naar bijvoorbeeld de receptionist.

Blokkeren bellen

Hier kan je de optie wachtmuziek aan/uitschakelen.

wachtmuziek

Hier kan je de nachtschakeling voor de centrale aan/uitzetten of automatscha in laten gaan volgens een schema.

nachtschakeling

Voor de gebruikers van de telefooncentrale kan je de gegevens (naam, e-mail en tel.nr.) van het profiel aanpassen.
Bovendien kan je de gebruiker in een afdeling plaatsen. Let hierbij wel op dat er bij een afdeling een mogelijk afwijkend uitgaand belplan is.

gebruikersbeheer

Hipper+ aanmaken voor een gebruiker

Om Hipper+ te kunnen gebruiken zal het account van de gebruiker eerst de juiste licentie moeten hebben, zodat de gebruiker een inlog kan maken.

Login in OneBase en ga naar onder gebruikersbeheer naar het juiste account waarvoor Hipper+ ingesteld moet worden en klik aan de rechterzijde op de 3 puntjes en vervolgens op licentie bewerken.

Licentie bewerken

Onder extra licentie is de optie ‘Overal bereikbaar (Anywhere)’. Zet het vinkje aan om de licentie aan het account toe te voegen en kies vervolgens voor ‘licenties opslaan’. Wanneer er een licenties beschikbaar is, is deze nu toegekend aan dit account.

Hipper+ licentie

Wanneer de licentie is toegekend ga je onder gebruikersbeheer opnieuw naar het juiste account waarvoor Hipper+ ingesteld moet worden.

Gebruikersbeheer

In het account is door de activatie van de licentie onder de gebruikersprofiel de extra vast/mobiel instellingen toegevoegd en kan er gekozen worden voor overal bereikbaar.

 • Zet het vinkje aan bij ‘Klik en bel gesprekken naar mobiel’
 • Klik op ‘+ nummer toevoegen’
 • Vul het 06-nummer van de gebruiker in en bij beschrijving de naam
Overal bereikbaar

Geavanceerde opties

 • Blokkeer doorschakelen.
  Wanneer je niet wilt dat er doorgeschakeld wordt naar de voicemail van de mobiele telefoon of naar een andere nummer die is ingegeven in de mobiele telefoon.
 • Vraag om bevestiging.
  Wanneer je met de mobiel het gesprek beantwoordt, hoor je eerst ‘druk op een willekeurige toets om verder te gaan’. Zo weet je dat er naar het vaste nummer is gebeld en niet naar het mobiele nummer.
 • Met deze optie kan je bepalen of applicaties toegang krijgen tot gespreksbediening in een lopend gesprek.

Download de HIPPER+ Routit B.V. via de App Store (IPhone) of Play Store (Android).

Om in te loggen in de Hipper+ app is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. De gebruikersnaam is terug te vinden onder het gebruikersprofiel. Indien het wachtwoord niet meer bekend is, kan deze onder het gebruikersprofiel aangepast worden.

Let op! Wanneer het wachtwoord gewijzigd wordt, zal dit ook gevolgen hebben voor andere applicaties (zoals bijvoorbeeld Hipin). Hier dient dan ook het wachtwoord aangepast te worden naar het nieuwe wachtwoord.

Inlog Hipper+

Klik hier om naar onze pagina te gaan waar de handleiding van Hipper+ te vinden is.

Webex aanmaken voor een gebruiker

Om Webex te kunnen gebruiken zal er onder het account van de gebruiker eerst een mailadres moeten worden ingegeven, zodat de gebruiker vanuit OneBase een mail krijgt met de download naar Webex.

Login in OneBase en ga naar onder gebruikersbeheer naar het juiste account waarvoor Webex ingesteld moet worden.

In het account kan onder de gebruikersprofiel een mailadres van de gebruiker worden ingevuld. Naar dit mailadres zal uiteindelijk een mail gestuurd worden voor het aanmaken van een wachtwoord.

Gebruikersprofiel

Ga terug naar gebruikersbeheer en klik achter het account van de gebruiker op de 3 puntjes en kies voor de optie licentie bewerken.

Licentie bewerken

Onder de licenties van het account kan Webex aangevinkt worden om te activeren.
Wanneer dit niet mogelijk is, is er geen mailadres ingegeven onder het gebruikersprofiel of heeft het account niet de juiste licentie om Webex te kunnen gebruiken.

Webex activeren

Indien het mailadres van het account juist is ingegeven en Webex onder het account is geactiveerd ontvangt de gebruiker op het ingevulde mailadres een mail met de volgende melding.

Mail OneBase

Wanneer de gebruiker op de download button klikt, wordt de gebruiker doorgestuurd naar de volgende pagina waaruit Webex te downloaden is voor verschillende devices.

Download Webex

Klik hier om naar onze pagina te gaan waar de handleiding van Webex te vinden is.

Wanneer de gebruiker niet op de hoogte is van het juiste wachtwoord kan deze worden aangepast onder gebruikersprofiel.

Let op! Wanneer het wachtwoord gewijzigd wordt, zal dit ook gevolgen hebben voor andere applicaties (zoals bijvoorbeeld Hipin). Hier dient dan ook het wachtwoord aangepast te worden naar het nieuwe wachtwoord.

Wachtwoord Wijzigen

Wanneer het mailadres van de gebruiker verkeerd is ingegeven, kan deze worden aangepast onder het gebruikersprofiel bij stap 1.

Voor het opnieuw versturen van de welkomstmail van OneBase kan vervolgens onder het gebruikersprofiel gekozen worden voor de optie Webex en kan je klikken op de button ‘Webex welkomstmail versturen’

Welkomstmail

Belplan

Met een belgroep zorg je ervoor dat een inkomende oproep bij meerdere toestellen overgaat.

nachtschakeling

Een keuzemenu kan je gebruiken om een beller direct door te verbinden naar een persoon of afdeling. Voor elke doorschakeling kan je instellen wat er moet gebeuren als de beller op de betreffende toets drukt.

keuzemenu

Met een Call Center geeft jou de mogelijkheid om een wachtrij in te stellen voor inkomende gesprekken.

Daarbij krijgen bellers naar keuze een welkomstbericht en een wachtbericht of wachtmuziek te horen tot de telefoon wordt opgenomen door een agent. De audiobestanden kan je hier zelf uploaden.

De meeste algemene instellingen zijn hier in te stellen en agenten kunnen hier aan supervisors worden gekoppeld. Doorschakeling buiten kantoortijden en tijdens vakanties kunnen hier ook worden opgegeven.

Callcenters

Hier kan je de algemene voicemail instellen.

Voicemail

Overige instellingen

In het telefoonboek kan je externe nummers opslaan om deze beschikbaar te maken in de telefooncentrale en het telefoonboek van de toestellen.

Telefoonboek

Met afdelingen kan je gebruikers met hetzelfde nummer en uitgaand belplan groeperen.
Bij gebruikersbeheer kan je de gebruikers toevoegen aan een afdeling.

afdelingen

Mobiele abonnementen

Het overzicht toont de mobiele abonnementen met naam en type.
Je kunt inzicht krijgen in het verbruik van de mobiele abonnementen en hebt toegang tot de instellingen.

Mobiel

Een beheerder kan een aantal zaken instellen en inzien:

 • Simkaart blokkeren
 • Pukcode opvragen
 • Wisselgesprek aan/uitzetten
 • Gebruik buitenland instellen
 • Blokkeringen (De)activeren
 • Doorschakeling aan/uitzetten
beheren mobiel

Applicaties

Alle beschikbare applicaties zijn hier bij elkaar gezet, zodat je makkelijk toegang hebt tot de verschillende apps en deze eenvoudig kan installeren en openen.

Apps