OneBase

Met OneBase bieden wij je de mogelijkheid om de diensten die wij voor jou hebben geïmplementeerd te beheren. Je krijgt dus rechtstreeks toegang tot de mobiele abonnementen en telefooncentrale .

Voor het aanmaken van een account dien je contact met ons op te nemen.

Telefooncentrale

Toegang tot de telefooncentrale
Dashboard Telefooncentrale
Tijdschema's
Toegang tot de telefooncentrale

Wanneer je toegang hebt tot OneBase kan je kiezen voor de optie Telefooncentrale beheer. Als je hierop klikt kom je in het dashboard van de telefooncentrale.

OneBase Menu
Dashboard Telefooncentrale

Het dashboard van de centrale is het startpunt voor toegang tot de verschillende instellingen. Het dashboard is ingedeeld in Algemeen, Belplan en Overige instellingen.

Algemeen (Algemene Instellingen, Nachtschakeling en Gebruikersbeheer)

Algemeen

Belplan (Belgroepen, Keuzemenu’s, Call Centers, Voicemail en Fax)

Belplan

Overige Instellingen (Telefoonboek, Afdelingenbeheer en Audiobibliotheek)

Overige
Tijdschema's

In de centrale kan je op verschillende plekken schema’s instellen. Indien je een nieuw schema maakt, is direct beschikbaar op de hele centrale. Aanpassingen zullen dus effect hebben op alle plekken waar dit schema is ingezet.

De schema’s zijn onder te verdelen in tijdschema’s en vakantieschema’s.
Tijdschema’s worden gebruikt om bijvoorbeeld de standaard kantoortijden of openingstijden aan te geven.
Vakantieschema’s worden gebruikt om een tijdelijke andere routering te hanteren, bijvoorbeeld tijdens feestdagen.
Over het algemeen krijgen vakantieschema’s voorrang op tijdschema’s.

Basis schema (Eenvoudig schema met zo min mogelijk handelingen)

Basisschema

Geavanceerd schema (Schema waarin je meer ingewikkelde schema’s kunt maken)

Geavanceerd schema

Vakantieschema

Vakantieschema

Algemene instellingen

Algemeen
Nummerweergave
Blokkeringen uitgaand verkeer
Wachtmuziek
Nachtschakeling
Gebruikersbeheer
Algemeen

Hier kan je het algemene uitgaande nummer instellen en aangeven welke naam zichtbaar is (en of deze zichtbaar is) io het toestel van de ontvanger van het gesprek.

Algemene instellingen
Nummerweergave

Hier kan je aangeven of de beller uitbelt met het eigen nummer (indien aanwezig) of altijd uitbelt met het nummer van de centrale of afdeling.

Nummerweergave
Blokkeringen uitgaand verkeer

Hier kan je instellen of een beller mag bellen of doorschakelen naar één of meer van de bestemmingen in het overzicht. Je kan eventueel aangeven dat dit alleen met een pincode mag of na doorschakeling naar bijvoorbeeld de receptionist.

Blokkeren bellen
Wachtmuziek

Hier kan je de optie wachtmuziek aan/uitschakelen.

wachtmuziek
Nachtschakeling

Hier kan je de nachtschakeling voor de centrale aan/uitzetten of automatscha in laten gaan volgens een schema.

nachtschakeling
Gebruikersbeheer

Voor de gebruikers van de telefooncentrale kan je de gegevens (naam, e-mail en tel.nr.) van het profiel aanpassen.
Bovendien kan je de gebruiker in een afdeling plaatsen. Let hierbij wel op dat er bij een afdeling een mogelijk afwijkend uitgaand belplan is.

gebruikersbeheer

Belplan

Belgroep
Keuzemenu
Callcenters
Voicemail
Belgroep

Met een belgroep zorg je ervoor dat een inkomende oproep bij meerdere toestellen overgaat.

nachtschakeling
Keuzemenu

Een keuzemenu kan je gebruiken om een beller direct door te verbinden naar een persoon of afdeling. Voor elke doorschakeling kan je instellen wat er moet gebeuren als de beller op de betreffende toets drukt.

keuzemenu
Callcenters

Met een Call Center geeft jou de mogelijkheid om een wachtrij in te stellen voor inkomende gesprekken.

Daarbij krijgen bellers naar keuze een welkomstbericht en een wachtbericht of wachtmuziek te horen tot de telefoon wordt opgenomen door een agent. De audiobestanden kan je hier zelf uploaden.

De meeste algemene instellingen zijn hier in te stellen en agenten kunnen hier aan supervisors worden gekoppeld. Doorschakeling buiten kantoortijden en tijdens vakanties kunnen hier ook worden opgegeven.

Callcenters
Voicemail

Hier kan je de algemene voicemail instellen.

Voicemail

Overige instellingen

Telefoonboek
Afdelingen
Telefoonboek

In het telefoonboek kan je externe nummers opslaan om deze beschikbaar te maken in de telefooncentrale en het telefoonboek van de toestellen.

Telefoonboek
Afdelingen

Met afdelingen kan je gebruikers met hetzelfde nummer en uitgaand belplan groeperen.
Bij gebruikersbeheer kan je de gebruikers toevoegen aan een afdeling.

afdelingen

Mobiele abonnementen

Overzicht
Beheren
Overzicht

Het overzicht toont de mobiele abonnementen met naam en type.
Je kunt inzicht krijgen in het verbruik van de mobiele abonnementen en hebt toegang tot de instellingen.

Mobiel
Beheren

Een beheerder kan een aantal zaken instellen en inzien:

  • Simkaart blokkeren
  • Pukcode opvragen
  • Wisselgesprek aan/uitzetten
  • Gebruik buitenland instellen
  • Blokkeringen (De)activeren
  • Doorschakeling aan/uitzetten
beheren mobiel

Applicaties

Apps
Apps

Alle beschikbare applicaties zijn hier bij elkaar gezet, zodat je makkelijk toegang hebt tot de verschillende apps en deze eenvoudig kan installeren en openen.

Apps
Menu