Privacyverklaring

Dynamic Telecom BV is een telecomprovider die zich richt op de zakelijke markt.
Diensten die Dynamic Telecom BV onder andere aanbiedt zijn internet, (mobiele)
telefonie, cloudoplossingen en 247-diensten (zoals alarm).
Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van
deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te
maken.
In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe Dynamic Telecom BV omgaat met de
gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom
verwerken en welke rechten u heeft.
Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens
Dynamic Telecom BV biedt alleen zakelijke dienstverlening aan. Dit betekent dat
Dynamic Telecom BV alleen telecomdiensten aan bedrijven levert. In veel gevallen is het
bedrijf waar u werkzaam bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. Wij
hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw data. Meer
informatie over deze afspraken kunt opvragen bij uw werkgever.
Welke persoonsgegevens Dynamic Telecom BV verwerkt
In deze paragraaf vindt u per dienst een overzicht van de gegevens die worden gebruikt.
Een toelichting per kolom:
a) Type dienst: voor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’
bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een
dienst worden verwerkt.
b) Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt.
c) Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard.
d) Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens. Met
‘opdrachtgevende partij’ wordt de organisatie bedoeld aan wie wij onze diensten
leveren en waarvan wij uw gegevens hebben ontvangen.
e) Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.
Type dienst Type gegevens Bewaartermijnen Verantwoordelijke Grond voor
verwerking
Algemeen Naam,
telefoonnummer
en e-mailadres van
de contactpersoon
van uw
organisatie.
Tot einde
dienstverlening
Dynamic Telecom
BV
Uitvoering
overeenkomst
Adres waar de
diensten worden
geleverd.
Tot einde
dienstverlening
Opdrachtgevende
partij
Uitvoering
overeenkomst
Bedrijfsnaam voor
facturatie.
Tot einde
dienstverlening
Opdrachtgevende
partij
Uitvoering
overeenkomst
Verkeersinformatie
e-mails, telefonie
en internet in het
Zes maanden Dynamic Telecom
BV
Wettelijke
verplichting
kader van een
wettelijke
aftapverplichting of
informatieverzoek.
Informatie
aangeleverd door
gebruiker voor
supportvragen.
Drie jaar Dynamic Telecom
BV
Uitvoering
overeenkomst
Gespreksopnames
als u ons belt.
90 dagen Dynamic Telecom
BV
Gerechtvaardigd
belang. Dynamic
Telecom BV gebruikt
deze gesprekken om
haar
supportmedewerkers
te trainen en als
bewijs van
gemaakte
afspraken.
Internetverbinding ServiceId
verbinding, LineId
en publiek IPadres.
Tot einde
dienstverlening
Opdrachtgevende
partij
Uitvoering
overeenkomst
VoIP-telefonie IP-adres en MACadres toestel,
naam en
telefoonnummer
contacten.
Tot einde
dienstverlening
Opdrachtgevende
partij
Uitvoering
overeenkomst
Mobiele telefonie Simkaartnummer,
toestelnummer
(IMEI),
grensovergangberichten en
bundelnotificaties.
Tot einde
dienstverlening
Opdrachtgevende
partij
Uitvoering
overeenkomst
VoIP en mobiel Gebruikgegevens:
met wie, waar,
wanneer en
hoeveel is gebeld.
Zes maanden Dynamic Telecom
BV
Uitvoering
overeenkomst
Geluidsopnames
van uw
gesprekken indien
u deze
functionaliteit
afneemt.
Afhankelijk van de
gebruiker
Opdrachtgevende
partij
Uitvoering
overeenkomst
247 Alarm Contactgegevens
sleutelhouders.
Tot einde
dienstverlening
Opdrachtgevende
partij
Uitvoering
overeenkomst
Website en
smartphone
applicaties
Bezoekstatistieken,
functionele en
statistische
cookies.
Eén jaar Dynamic Telecom
BV
Gerechtvaardigd
belang. Dynamic
Telecom BV gebruikt
deze gegevens voor
het verbeteren van
haar websites en
applicaties, om te
kijken welke
functionaliteiten of
artikelen populair
zijn en ter
versterking van de
beveiliging.
Website Ingevulde
gegevens
contactformulier.
Eén jaar Dynamic Telecom
BV
Uitvoering
overeenkomst
Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt
In de eerste plaats verwerkt Dynamic Telecom BV uw gegevens voor het leveren van
diensten. Zo is het voor het leveren van een mailbox noodzakelijk uw mailadres te
weten. Om u te voorzien van een mobiel abonnement moet Dynamic Telecom BV over
uw telefoonnummer beschikken.
Daarnaast gebruikt Dynamic Telecom BV gegevens bij het oplossen van technische
problemen.
Ook worden uw gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons
netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter.
Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze diensten en het
verbeteren van onze website.
Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld
Voor het leveren van bepaalde diensten maakt Dynamic Telecom BV gebruik van derde
partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben
tot uw gegevens, heeft Dynamic Telecom BV contractuele en organisatorische
maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden
worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa bevindt, dan garandeert
Dynamic Telecom BV dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is
omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.
Dynamic Telecom BV is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de
autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook bij het
bellen naar het alarmnummer 112 is Dynamic Telecom BV verplicht uw telefoonnummer
mee te sturen.
Als u een afgeschermd telefoonnummer heeft, dan verstrekken wij uw nummer aan
andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.
Welke rechten u heeft
Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt
uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten
omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met
ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te
sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Dynamic Telecom BV
minimaal de volgende informatie van u nodig:
– uw volledige naam;
– uw adres;
– een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een
watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).
Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn
aanvullende informatie van u te ontvangen.
Inzage in uw gegevens
U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door Dynamic Telecom BV worden
verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze
contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
Correctie van uw gegevens
Als de gegevens waarover Dynamic Telecom BV beschikt niet juist zijn dan kunt u de
foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten
dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens
moeten worden gecorrigeerd.
Bezwaar en verwijdering van uw gegevens
In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en
deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van
onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking
van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens
dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.
Beperken van verwerking
Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de
tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten.
Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer
duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is Dynamic
Telecom BV van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw
gegevens worden hervat.
Overdracht van uw gegevens
U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie
betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het
uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren
in een gangbaar bestandsformaat.
Klacht indienen bij de toezichthouder
Bent u niet tevreden over de manier waarop Dynamic Telecom BV uw privacy
waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen
zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Intrekken van gegeven toestemming
Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze
toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming kan bijvoorbeeld
in het instellingenmenu van de applicatie als deze applicatie om toestemming heeft
gevraagd. Het is niet nodig om Dynamic Telecom BV een brief of e-mail te sturen met de
mededeling dat u uw toestemming intrekt.
Hoe u ons kunt bereiken
Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende
manier met ons contact opnemen.
– Ons adres is: Verl Spiegelmakerstraat 41, 2645LZ te DELFGAUW
– Van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:30 uur zijn wij telefonisch
bereikbaar op 070 205 0000
– Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op
privacy@dynamictelecom.nl. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met
info@dynamictelecom.nl.
Dynamic Telecom BV kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze
verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.